ترشی بیلهر

 غذاها ودسرها

ترشی بیلهر:

  1. بیلهر:۵۰۰ گرم
  2. سرکه :۱ لیتر
  3. نمک به مقدارلازم
  4. ترخون :۲۵۰ گرم

بیلهر را شستشوی بدهید و داخل یک ظرف آب بریزید تا برای مدت ۱۰ ساعت بماند. آب  ظرف را عوض کنیدو دوباره به مدت ۱۰ ساعت صبر کنید و دوباره اب را عوض کنید و ۱۲ ساعتی صبر کنید در این مدت تلخی بیلهر کم میشود و حالا یه جوش نیم ساعته به بیلهر میدهند و بعد آن را داخل سرکه و نمک و ترخون داخل ظرف میریزند و یک ماه صبر میکنند.

حالا ترشی بیلهر آماده است .

 

ترشی بیلهر
ترشی بیلهر

 

 

 

 

 

 

منبع:semirom.org

بیلهر:۵۰

بیلهر را شستشوی بدهید و داخل یک ظرف آب بریزید تا برای مدت ۱۰ ساعت بماند. آب  ظرف را عوض کنیدو دوباره به مدت ۱۰ ساعت صبر کنید و دوباره اب را عوض کنید و ۱۲ ساعتی صبر کنید در این مدت تلخی بیلهر کم میشود و حالا یه جوش نیم ساعته به بیلهر میدهند و بعد آن را داخل سرکه و نمک و ترخون داخل ظرف میریزند و یک ماه صبر میکنند.

حالا ترشی بیلهر آماده است

ی بدهید و داخل یک ظرف آب بریزید تا برای مدت ۱۰ ساعت بماند. آب  ظرف را عوض کنیدو دوباره به مدت ۱۰ ساعت صبر کنید و دوباره اب را عوض کنید و ۱۲ ساعتی صبر کنید در این مدت تلخی بیلهر کم میشود و حالا یه جوش نیم ساعته به بیلهر میدهند و بعد آن را داخل سرکه و نمک و ترخون داخل ظرف میریزند و یک ماه صبر میکنند.

حالا ترشی بیلهر آماده است

همچنین ببینید

آش کارده

 غذاها ودسر ها آش کارده: مواد لازم: دوغ ترش : دولیتر برنج :۵۰۰گرم نمک وفلفل …

دیدگاهتان را بنویسید