خانه / مشاهیر / عبدالرحمن سمیرمی
عبدالرحمن سمیرمی
عبدالرحمن سمیرمی

عبدالرحمن سمیرمی

مشاهیر سمیرم

عبدالرحمن سمیرمی:

 

او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال 490 به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.

 

منبع:semirom.org

او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال 490 به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است. او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال 490 به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.سال 490 به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.

او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال 490 به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.

همچنین ببینید

الکساندر فلمینگ

کاشف پنى سیلین

الکساندر فلمینگ دریافت جایزه ی نوبل در پزشکی سالها از کشف داروى پنى سیلین که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *