امارگیر سایت
خانه / مشاهیر / عبدالرحمن سمیرمی
عبدالرحمن سمیرمی
عبدالرحمن سمیرمی

عبدالرحمن سمیرمی

مشاهیر سمیرم

عبدالرحمن سمیرمی:

 

او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال ۴۹۰ به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.

 

منبع:semirom.org

او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال ۴۹۰ به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است. او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال ۴۹۰ به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.سال ۴۹۰ به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.

او وزیر بی نظیر شاه سلطان بر کیارقپسر ملکشاه سلجوقی بود که در

سال ۴۹۰ به دست ملاحده اسماعیله کشته شده است.

همچنین ببینید

الکساندر فلمینگ

کاشف پنى سیلین

الکساندر فلمینگ دریافت جایزه ی نوبل در پزشکی سالها از کشف داروى پنى سیلین که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *