خانه / دسته‌بندی نشده / سرشت و سیرت ایرانیان باستان
تخت جمشید

سرشت و سیرت ایرانیان باستان

سرشت و سیرت ایرانیان باستان (قسمت اول)

به نام آفریدگار آفرینندگان

کردارنیاکان ما سرلوحه ی زندگی امروزاندیشه نیک گفتار نیک وکردار نیک و از این ها ارجمند تر و والا تر مهر ومحبت پدیده ای بود که نیاکان پرارج وورج ما دراندیشه خود میپروریدند .

هرودت میگوید:ایرانیان هیچگاه گرد دروغ وکژی نمیگردند و از مهرو محبت به دیگران دریغ نمیکنند آب را آلوده وناپاک نکرده و ازآن

به روش بهداشتی سود میجویند .دانش وبینش را فراراه خود قرار داده ،کودکان خود را به یادگیری دانش و رزم وبزم وادار میکنند.

سرافرازی ایرانیان همین بس که در درازای گذشت روزگار از بت های چوبی و فلزی که درآن زمان مورد ستایش همه بود بیزار بودند

و ازآغاز پیدایش خود به اهورامزدا ی پاک و یکتا باورداشتند و فرمانهای او را از دل وجان پذیرا بودند .

بانام خداوند کارها راشروع میکردند وبانام او پایان میدادند.

ایشان به هم میهنان خود ،بیش از دیگر مردم احترام میگذارند سپس هرچه دورتر نسبت ارج واحترام کمتر .دوره  تربیت کودکان ،

بین پنج تا بیست وپنج سالگی است و سه کار به آنها آموزش میدادند :اسب سواری ،تیر اندازی ،راستگویی و آموختن خواندن ونوشتن .

بدترین کارها در نزد ایشان دروغگویی است و پس ازآن وام گرفتن ،زیرا که میگوییند بیم وترس مرد دهکار را  به دروغ وامیدارد .

گات های مقدس سروده های وخشور ایران زرتشت سپیتمان کهن تر و باارج ترین بخش اوستاست.

یکی از مزایای گاتها که بیشتر شایان نگرش بلکه مایه شگفتی پژوهشگران گردیده این است

که سراسر آن کتاب از هرگونه پندار های مذهبی وجستار های ناممکن برکنار است ،

به گونه ای که میتوان گفت گات نخستین کتابی است که دراوایل بر ضد پندار های مذهبی میستیزد.

این کتاب رهروان خود را ازپیروی کورکورانه باز میدارد .درمزدیسنا حرفی از معجزات و پندارهایی که

باخرد ناسازگار باشد پدیدار نیست به همین علت است که نوشته ی گات ها با دانش امروزی سازگار است

چنانکه سموئیل لنگ میگوید :آموزش های زرتشت به گونه ای برابر با دانش ها وصنایع امروزی است

که باید گفت برای دنیای منمدن کنونی ما یکی از بهترین ادیان است .

درسراسر اوستا خداوند اهورامزدا نامیده شده است .

اهورا مزدا در گات ها آفریننده کل دانسته شده است .

زرتشت آموزش میدهد که ما باید نیروی خود را صرف خدمت به دیگران کنیم نخست لازم است خود رابشناسیم از این روست  که زرتشت آموزش میدهد روحی که در بدن انسان قرار دارد ازخداوند است پاک ومقدس و جاودانی  از بالا آمده است و درتنهای ظاهری نشسته به همین دلیل است که مزدیسنا به جهان مادی به چشم کوچک بینی ننگریسته و به انسان ها سفارش لذت از دنیا را داده است .

زرتشت فقط به آموزش روحانی بسنده نکرده است بلکه به گونه ای کامل هوادار خوشی است

واز تنهایی بیزار است، در یسنا زندگی چادر نشینی رانیزسرزنش کرده است .

زرتشت میگویید :انسان برای زندگی اجتماعی وکامل وسودمند آفریده شده است و زندگی

یک کشمکش همیشگی است بین نیکی وبدی وماباید درهمه عمر پشتیبان خوبی باشیم .

باورداشتن به خداوند وآموزش زرتشت انگیزه آن شد که سیرت وسرشت ایرانیان از هرملتی

پاک تر وبهتر باشد وخلق وخوی مردم ایران زبانزد جهانیان باشد.

هرمردو زن بایدپیماندار باشد که خود راشناخته و ازآن پرتو خدایی که درنهادش جادارد آگاه گردیده

،دانا به نیرو وخرد آن شود تا شایان بالا رفتن به پایه های بزرگ معنوی گردد.

زرتشت برای آنهایی که سرکش هستند یک دستور ساده دارد که آن عبارت است از

:هومت(اندیشه نیک)،هومخ(گفتار نیک )،هورشت (کردار نیک ).

انسان تا هراندازه زشتکار و بداخلاق و گناهکار باشد میتواند به وسیله این سه واژه خود را پاک سازد .

ویتنی فیلسوف آمریکایی میگوید:هیچ فلسفه وآموزشی در جهان بهتراز سه واژه اساسی زرتشت نمیتواند بشررا به سرمنزل رستگاری رساند .

اهورامزدای یکتا دارای شش صفت است:

۱-اشاوهیشتا :راستی ودرستی و پیشرفت جهان هستی

۲-وهومنو:نهاد پاک

۳-وهوخشترا:نیروی مقدس

۴-سپنتا آرمیتی :عشق ومحبت

۵-هروتات:کمال دراین جهان

۶-امرتات:جاودانگی وبی مرگی

همچنین ببینید

از عشق تا ثروت

سمینار از عشق تا ثروت خیلی وقت ها می شنویم که پول در آوردن سخته! …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *